dodaj do ulubionych   startuj z go2usa.pl   drukuj  
GO2USA.pl

Strona główna
Poznajmy się
Najważniejsze informacje
Amerykański styl
Wniosek wizowy
Paszport
Gadżety
Wizerunek
Spójność aplikacji
Procedura wizowa
Ankieta testowa
Prowadzenie formalności
Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji!
FAQ
Referencje
Aktualności
Formularze do pobrania
Napisz do nas
Kontakt

GWARANCJA SATYSFAKCJI!

Wygraj Green Card za 79 zł !
Poradnik Turysty

Czy wiesz, że... » Ruch (bez)wizowy

Polacy nie mają szans na bezwizowy ruch do Stanów Zjednoczonych w ciągu najbliższych kilku lat.

Podróżowanie do USA bez wiz w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni jest możliwe dzięki programowi o nazwie Visa Waiver. Przywilej korzystania z tego programu przysługuje obywatelom krajów, które spełnią ściśle określone wymogi.

Jednym z podstawowych warunków jest, aby liczba odmów przyznania wizy w kategorii B-1/B-2 wynosiła łącznie poniżej 3 proc.

Według oficjalnych informacji Ambasady Amerykańskiej w ubiegłym roku w Warszawie złożyło wnioski 105 tys. osób, a w Krakowie około 56 tys., razem ponad 160 tys. osób. Wizę otrzymało ponad 100 tys. osób. Liczby te obejmują również wizy czasowe wizy studenckie i pracownicze z kategorii F-1, J-1, H1B, H2B, wśród których wskaźnik odmów jest bliski zera. Takich wniosków było przynajmniej 25 tys. Z tych oficjalnych danych wynika, że wskaźnik odmów wiz turystycznych w Polsce w roku ubiegłym wynosił około 45% (słownie: czterdzieści pięć procent).

Założeniem programu Visa Waiver jest również to, aby liczba osób pozostających nielegalnie nie była znacząca, a w żadnym wypadku wzrastająca. Faktem jest, że wielu Polaków nielegalnie pozostaje w USA po wygaśnięciu ważności wizy, że przekracza dozwolony czas pobytu. Nie ma dokładnych danych o liczbie Polaków nielegalnie pozostających w Stanach Zjednoczonych, ale w różnych okresach jest to od 10 do 25% przyjeżdżających.

Poza osiągnięciem odpowiedniego poziomu wskaźnika odmów kraj musi spełnić jeszcze kilka innych warunków. Do najważniejszych w sytuacji Polski należą:
  • Ochrona paszportów
    odpowiednie zabezpieczenia paszportów przed ich fałszerstwem łącznie z odpowiednim przechowywaniem czystych dokumentów i należytym sprawdzaniem ubiegających się o paszport. Kwestia ta obejmuje również łatwość uzyskania obywatelstwa danego kraju.

  • Stabilność polityczna i ekonomiczna
    tutaj chodzi przede wszystkim o to, czy warunki mogące wpłynąć na kryteria związane z przyznaniem statusu Visa Waiver mogą ulec istotnej zmianie w przyszłości.

  • Kontrola graniczna
    kraj musi mieć skuteczną kontrolę graniczną na całym terytorium kraju. Chodzi tu również o stopień w jakim terytorium kraju jest wykorzystywane jako kraj tranzytowy dla przemytników.

Spełnienie tych wszystkich warunków jest weryfikowane przez grupy amerykańskich ekspertów wizytujące kraj, który teoretycznie się kwalifikuje. Dopiero pomyślne przejście tych inspekcji pozwala na uzyskanie statusu Visa Waiver country.

Ten program, w skrócie nazywany VWP, przyjęty przez Kongres i podpisany przez prezydenta 30 października 2000 r., obejmuje 28 państw: Andorę, Austrię, Australię, Belgię, Bruneję, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grenlandię, Irlandię, Włochy, Japonię, Lichtenstein, Luksemburg, Monako, Holandię, Nową Zelandię, Norwegię, Portugalię, San Marino, Singapur, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię, Wielką Brytanię i Urugwaj. Z ruchu bezwizowego została wyłączona Argentyna ze względu na ubiegłoroczny kryzys ekonomiczny i jego skutki.

Proszę zwrócić uwagę, że na tej liście nie ma np. Grecji, co oznacza, że członkostwo w Unii Europejskiej nie daje automatycznie prawa do podróżowania do USA bez wiz.

Poradnik Turysty
Strona główna | Poznajmy się | Najważniejsze informacje | Amerykański styl | Wniosek wizowy | Paszport
Gadżety | Wizerunek | Spójność aplikacji | Procedura wizowa | Prowadzenie formalności | Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji | FAQ | Referencje | Aktualności | Formularze do pobrania | Napisz do nas | Kontakt

Usługi Konsultingowe | 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 49 | (0-42) 632 5678 | turysta@go2usa.pl
Copyright © 1992-2021 GO2USA.PL | Wszelkie prawa zastrzeżone