dodaj do ulubionych   startuj z go2usa.pl   drukuj  
GO2USA.pl

Strona główna
Poznajmy się
Najważniejsze informacje
Amerykański styl
Wniosek wizowy
Paszport
Gadżety
Wizerunek
Spójność aplikacji
Procedura wizowa
Ankieta testowa
Prowadzenie formalności
Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji!
FAQ
Referencje
Aktualności
Formularze do pobrania
Napisz do nas
Kontakt

GWARANCJA SATYSFAKCJI!

Wygraj Green Card za 79 zł !
Poradnik Turysty

Gwarancja Satysfakcji!

Gwarancja Satysfakcji - jeżeli mimo naszych konsultacji nie otrzymasz wizy, zwrócimy 100% opłaty konsultacyjnej!

Zadziwiająca skuteczność naszych konsultacji w roku 2009, która wyniosła 100% (słownie: sto procent) pozwala nam zaproponować naszym klientom zwrot opłaty konsultacyjnej w przypadku odmowy uzyskania wizy.

Oferta zwrotu kosztów konsultacji dotyczy wszystkich osób, które skorzystają z naszych konsultacji, zlecą nam elektroniczne wypełnienie aplikacji oraz umówienie na spotkanie z konsulem. Osoba, która otrzyma odmowę uzyskania wizy powinna przedstawić swój paszport z „odmową” w ciągu siedmiu dni od daty umówionego przez nas spotkania.

Poradnik Turysty
Strona główna | Poznajmy się | Najważniejsze informacje | Amerykański styl | Wniosek wizowy | Paszport
Gadżety | Wizerunek | Spójność aplikacji | Procedura wizowa | Prowadzenie formalności | Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji | FAQ | Referencje | Aktualności | Formularze do pobrania | Napisz do nas | Kontakt

Usługi Konsultingowe | 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 49 | (0-42) 632 5678 | turysta@go2usa.pl
Copyright © 1992-2021 GO2USA.PL | Wszelkie prawa zastrzeżone