dodaj do ulubionych   startuj z go2usa.pl   drukuj  
GO2USA.pl

Strona główna
Poznajmy się
Najważniejsze informacje
Amerykański styl
Wniosek wizowy
Paszport
Gadżety
Wizerunek
Spójność aplikacji
Procedura wizowa
Ankieta testowa
Prowadzenie formalności
Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji!
FAQ
Referencje
Aktualności
Formularze do pobrania
Napisz do nas
Kontakt

GWARANCJA SATYSFAKCJI!

Wygraj Green Card za 79 zł !
Poradnik Turysty

Słowniczek pojęć

Aplikacja wizowa  
w skrócie aplikacja - ogół istotnych elementów składających się na Twoje starania się o wizę, a dokładnie: wniosek wizowy ze zdjęciem, paszport, Twój wizerunek oraz gadżety.
Gadżety  
dokumenty pomocnicze, o których się powszechnie mówi, że powinny towarzyszyć petentowi w czasie rozmowy z Konsulem.
Konsul  
dla potrzeb naszego serwisu przyjęliśmy, że Konsulem jest każdy urzędnik rządu amerykańskiego, któremu przysługuje udzielenie odmowy wizy. W Polsce liczba takich urzędników wynosi 12. Jest Konsul generalny, trzech Konsulów i ośmiu wicekonsulów.
Rozmowa z Konsulem  
trwająca średnio około minuty wymiana informacji między Konsulem a potencjalnym turystą przypominająca załatwianie sprawy na poczcie.
Turysta  
dla potrzeby naszego serwisu przyjęliśmy terminologię rodem z największych skupisk Polaków w USA, mianowicie turystą jest każda osoba przebywająca w USA, która przyjechała do Stanów Zjednoczonych na wizę czasową najczęściej typu B1/B2.
Wiza  
wklejka w paszporcie będąca faktycznie promesą wizy w rozumieniu prawa amerykańskiego, która jednakże oznacza w praktyce gwarancję przynajmniej jednokrotnego wjazdu do USA.
Wizerunek  
najważniejszy naszym zdaniem element aplikacji - inaczej mówiąc efekt pierwszego wrażenia jakie wywoła aplikant w czasie rozmowy z Konsulem poprzez swój wygląd zewnętrzny, język ciała, sposób mówienia, mimikę, gestykulację, poziom rozluźnienia i umiejętność autoprezentacji.

Poradnik Turysty
Strona główna | Poznajmy się | Najważniejsze informacje | Amerykański styl | Wniosek wizowy | Paszport
Gadżety | Wizerunek | Spójność aplikacji | Procedura wizowa | Prowadzenie formalności | Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji | FAQ | Referencje | Aktualności | Formularze do pobrania | Napisz do nas | Kontakt

Usługi Konsultingowe | 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 49 | (0-42) 632 5678 | turysta@go2usa.pl
Copyright © 1992-2021 GO2USA.PL | Wszelkie prawa zastrzeżone