dodaj do ulubionych   startuj z go2usa.pl   drukuj  
GO2USA.pl

Strona główna
Poznajmy się
Najważniejsze informacje
Amerykański styl
Wniosek wizowy
Paszport
Gadżety
Wizerunek
Język ciała
Sposób mówienia
Pokonywanie stresu
Autoprezentacja
Spójność aplikacji
Procedura wizowa
Ankieta testowa
Prowadzenie formalności
Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji!
FAQ
Referencje
Aktualności
Formularze do pobrania
Napisz do nas
Kontakt

GWARANCJA SATYSFAKCJI!

Wygraj Green Card za 79 zł !
Poradnik Turysty

Wizerunek

W czasie trwającej około minuty rozmowy Konsul nie jest w stanie zweryfikować formalnie tego co mówisz. To, na podstawie czego zbiera informacje o Tobie to obserwacja.

Mniej uwagi przywiązuje do tego, co mówisz, bardziej koncentruje się na tym jak mówisz, jak się zachowujesz, jak gestykulujesz, jak patrzysz. W kontekście konkretnych pytań ciekawi go, jak reagujesz na pytania i rozstrzyga, czy coś ukrywasz, czy kłamiesz. Interesuje go Twój wizerunek.

Przez wizerunek osoby rozumiemy na łamach tych stron zagadnienia związane z efektem pierwszego wrażenia, jakie wywoła aplikant w czasie rozmowy z Konsulem.

Zasadnicze elementy wizerunku to: Aby osiągnąć sukces, musisz poznać wszystkie te elementy w teorii i poprzez trening, musisz posiadać umiejętność stosowania ich w praktyce po to, aby wygenerować spójny i wiarygodny wizerunek osoby znakomicie radzącej sobie ze stresem, pełnej pozytywnego myślenia, a przez to wiarygodnej w tym co robi i mówi.

Poradnik Turysty
Strona główna | Poznajmy się | Najważniejsze informacje | Amerykański styl | Wniosek wizowy | Paszport
Gadżety | Wizerunek | Spójność aplikacji | Procedura wizowa | Prowadzenie formalności | Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji | FAQ | Referencje | Aktualności | Formularze do pobrania | Napisz do nas | Kontakt

Usługi Konsultingowe | 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 49 | (0-42) 632 5678 | turysta@go2usa.pl
Copyright © 1992-2021 GO2USA.PL | Wszelkie prawa zastrzeżone