dodaj do ulubionych   startuj z go2usa.pl   drukuj  
GO2USA.pl

Strona główna
Poznajmy się
Najważniejsze informacje
Amerykański styl
Wniosek wizowy
Więzi rodzinne
Więzi ekonomiczne
Więzi społeczne
Paszport
Gadżety
Wizerunek
Spójność aplikacji
Procedura wizowa
Ankieta testowa
Prowadzenie formalności
Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji!
FAQ
Referencje
Aktualności
Formularze do pobrania
Napisz do nas
Kontakt

GWARANCJA SATYSFAKCJI!

Wygraj Green Card za 79 zł !
Poradnik Turysty

Wniosek wizowy

W momencie rozpoczęcia rozmowy Konsul ma do dyspozycji tylko Twój paszport oraz wniosek wizowy.

Na podstawie paragrafu 214(b) Ustawy o imigracji i obywatelstwie Konsul ma obowiązek przyjąć, że zamierzasz emigrować do USA, chyba że wykażesz się silnymi związkami społecznymi, rodzinnymi i ekonomicznymi z krajem. Jednocześnie Konsul ma tylko około minuty na rozstrzygnięcie Twojej aplikacji.

Ma w tym czasie spróbować ocenić Twoje więzi rodzinne, ekonomiczne i społeczne z krajem. Z braku czasu Konsul szczególnie interesuje się tylko kilkoma rubrykami we wniosku.

Naszym zdaniem są to:
Musisz pamiętać, że oprócz tekstu Konsul ma przed oczami Twoje zdjęcie. Postaraj się, aby zdjęcie, które dołączysz do wniosku było na tyle udane, żebyś sam był z niego zadowolony. Unikaj polaroidu.

Poradnik Turysty
Strona główna | Poznajmy się | Najważniejsze informacje | Amerykański styl | Wniosek wizowy | Paszport
Gadżety | Wizerunek | Spójność aplikacji | Procedura wizowa | Prowadzenie formalności | Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji | FAQ | Referencje | Aktualności | Formularze do pobrania | Napisz do nas | Kontakt

Usługi Konsultingowe | 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 49 | (0-42) 632 5678 | turysta@go2usa.pl
Copyright © 1992-2021 GO2USA.PL | Wszelkie prawa zastrzeżone