Udostępnij:  
GO2USA.pl

Strona główna
Poznajmy się
Program Work & Travel
Warianty i opłaty
Jedź z nami
Sponsor
Procedura zgłoszeniowa
Oferty pracy
Warunki rezygnacji
Procedura wizowa
Wymagane dokumenty
Miejsca i zasady składania            dokumentów
Odmowa wydania wizy
Promocje i rabaty
Zwrot podatku
Media o nas
FAQ
Przydatne linki
Referencje
Formularze do pobrania
Aktualności
Napisz do nas
Dane kontaktowe

Poznaj tajemnice skutecznego ubiegania się o wizę turystyczną do USA.
Work & Travel

Procedura wizowa » Wymagane dokumenty

Za zgodą ambasady prowadzimy pośrednictwo wizowe (bezpłatne).

Treść tej strony oparta jest na informacjach znajdujących się na oficjalnej stronie Ambasady Amerykańskiej w Polsce (http://poland.usembassy.gov).

Osoby ubiegające się o wizę J-1 muszą złożyć następujące dokumenty:
dokumenty objaśnienia
formularz DS-2019
(poprzednio IAP-66)
zatwierdzony przez amerykańską instytucję zapraszającą.
formularz elektroniczny DS-160 http://polish.poland.usembassy.gov/wizy/wizy-nieimigracyjne/jak-ubiega-si-o-wiz.html
Paszport ważny przynajmniej przez sześć miesięcy ponad planowany pobyt w USA.

Uwaga!
Według prawa polskiego obywatele polscy, którzy zmienili nazwisko, są zobowiązani do wymiany paszportu na nowy. Każdy, kto zmienił imię lub nazwisko, musi również dostarczyć dokumenty to potwierdzające, np. oryginalny odpis aktu małżeństwa.
Dowód uiszczenia opłaty wizowej w wysokości 140 USD (lub równowartość w PLN wg aktualnego kursu NBP) z oryginalną pieczątką banku lub poczty. Kwotę tę należy wpłacić na rachunek:

Ambasada USA
Al. Ujazdowskie 29/31
00-540 Warszawa
Citibank Handlowy w Warszawie SA, nr konta: 33 10301508 0000000500350016
tytułem: opłata wizowa.


Na przekazie bankowym lub pocztowym koniecznie muszą być umieszczone: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wizę oraz dopisek "opłata wizowa". Dowód ten zostaje w ambasadzie. Nie jest zwracany osobie starającej się o wizę.
Zdjęcie spełniające wszystkie niżej wymienione kryteria:
  • zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy - wyłącznie w przypadku, gdyby nie udało się dołączyć zdjęcia do formularza elektronicznego DS-160;
  • wymiary zdjęcia - kwadrat o boku 5cm;
  • fotografia musi być kolorowa;
  • tło białe lub inne jasne jednolite;
  • twarz musi zajmować 50% powierzchni zdjęcia i mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka;
  • wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw aparatu;
  • oboje uszu musi być widoczne;
  • nie można fotografować się w ciemnych okularach;
  • nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna.
Work & Travel
Strona główna | Poznajmy się | Program Work & Travel | Jedź z nami | Sponsor | Procedura zgłoszeniowa
Oferty pracy | Warunki rezygnacji | Procedura wizowa | Promocje i rabaty | Zwrot podatku | Media o nas | FAQ
Przydatne linki | Referencje | Formularze do pobrania | Aktualności | Napisz do nas | Dane kontaktowe

Usługi Konsultingowe | 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 49 | (0-42) 632 5678 | info@go2usa.pl
Copyright © 1992-2021 GO2USA.PL | Wszelkie prawa zastrzeżone