Udostępnij:  
GO2USA.pl

Strona główna
Poznajmy się
Program Work & Travel
Warianty i opłaty
Jedź z nami
Sponsor
Procedura zgłoszeniowa
Oferty pracy
Warunki rezygnacji
Procedura wizowa
Promocje i rabaty
Zwrot podatku
Media o nas
FAQ
Przydatne linki
Referencje
Formularze do pobrania
Aktualności
Napisz do nas
Dane kontaktowe

Poznaj tajemnice skutecznego ubiegania się o wizę turystyczną do USA.
Work & Travel

Warunki rezygnacji

Rezygnując z udziału w programie kandydat ponosi następujące koszty:
  • opłata wpisowa jest bezzwrotna;

  • równowartość 300 USD w przypadku rezygnacji przed upływem 45 dni od wyznaczonej daty rozpoczęcia programu;

  • równowartość 400 USD – na 21 – 44 dni od wyznaczonej daty rozpoczęcia programu;

  • całość kosztów programu w przypadku rezygnacji w przeciągu 21 dni od wyznaczonej daty rozpoczęcia programu lub w przypadku rezygnacji z wyjazdu po otrzymaniu wizy.

W przypadku rezygnacji spowodowanej odmową wydania wizy J-1, kandydatowi zostanie potrącona kwota w wysokości opłaty wpisowej, chyba że student korzysta z gwarancji otrzymania wizy oraz opłaty za program o równowartości 150 USD w przypadku opcji SELF i 250 USD w przypadku opcji Full, pod warunkiem jednak, że kandydat przedstawi dokument z ambasady amerykańskiej o odmowie przyznania wizy oraz zwróci formularz DS-2019 do biura najpóźniej 2 tygodnie od dnia planowego rozpoczęcia programu. *) - nie dotyczy osób, których dotyczyło obowiązkowe szkolenie wizowe.
Work & Travel
Strona główna | Poznajmy się | Program Work & Travel | Jedź z nami | Sponsor | Procedura zgłoszeniowa
Oferty pracy | Warunki rezygnacji | Procedura wizowa | Promocje i rabaty | Zwrot podatku | Media o nas | FAQ
Przydatne linki | Referencje | Formularze do pobrania | Aktualności | Napisz do nas | Dane kontaktowe

Usługi Konsultingowe | 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 49 | (0-42) 632 5678 | info@go2usa.pl
Copyright © 1992-2021 GO2USA.PL | Wszelkie prawa zastrzeżone